Sheryl Sandberg, Lean In: Ženy, práce a vůle vést

Už více než 30 let ženy představují více než polovinu osob, kteří absolvují americké vysoké školy. V řídících pozicích veřejných i soukromých institucí přesto sedí drtivá většina mužů. V rozhodnutích, která se dotýkají nás všech, tak nejsou hlasy žen rovnoměrně vyslyšeny. Kniha LEAN IN: Ženy, práce a vůle vést zkoumá, proč se ženy navzdory svým akademickým úspěchům nedostávají do vedení klíčových institucí a nabízí přesvědčivá a rozumná řešení, jak mohou ženy plně využít svůj potenciál. Sheryl Sandbergová je první ženou mediálního gigantu Facebook a jednou ze stovky nejvlivnějších lidí na světě v žebříčku časopisu Time. Kniha LEAN IN: Ženy, práce a vůle vést je vyústěním jejích snah upozornit na zažité genderové předsudky, které ovlivňují chování i celkový přístup žen a uzavírají tak bludný kruh jejich společenské pozice. S pomocí vtipných historek z vlastního života a četných studií vykresluje problematiku žen na trhu práce a nabízí jednoduché rady, jak z bludného kruhu vystoupit a vybudovat skutečnou rovnost mezi pohlavími. Kniha LEAN IN: Ženy, práce a vůle vést je působivým apelem na odbourání společenských předsudků, které ženám svazují ruce v dosahování vysněných cílů.

Autorkou předmluvy českého vydání je ředitelka ING pojišťovny pro Českou a Slovenskou republiku Ing. Renata Mrázová.

http://www.dokoran.cz/index.php?Lean_In._Oprete_se_do_toho.&p=book.php&id=694