Vikýře Play

Interaktivní výstava Vikýře PLAY, umělecky koncipovaná Petrem Niklem ve spolupráci s dalšími výtvarníky, je nejnovějším pokračováním projektu putovních interaktivních výstav a doprovodných akcí ORBIS PICTUS PLAY autorů Jiřího a Radany Waldových. Výstava je navržena přímo pro prostory Malostranské besedy, kulturního a společenského centra v srdci Prahy, a navazuje na dosavadní úspěchy projektu (výstavy uspořádané v několika evropských zemích i v Kanadě, které od roku 2000 shlédlo více než 2,5 milionu návštěvníků. Termín zahájení výstavy pro veřejnost připadá na 28. 3. 2013, který je i dnem učitelů a dnem narození Jana Amose Komenského, autora nadčasového díla Labyrint světa a ráj srdce, které se stalo inspirací celého projektu ORBIS PICTUS PLAY.

www.vikyreplay.cz