Dipl. Psych. Lucie Kolaříková

Lucie vystudovala psychologii na univerzitě v Regensburgu (Německo) a absolvovala výcviky v transakční analýze, business koučinku a životním koučinku. Od roku 2002 podporuje růst a rozvoj svých klientů jako koučka a lektorka seminářů. V posledních letech vede k vědomému rozvoji sebevědomí a sebelásky především ženy. K tomuto účelu vytvořila ucelený pětitýdenní videoprogram. Pořádá večery sebekoučinku. Její práce je založena na vlastních zkušenostech s rozvojem sebelásky a sebevědomí. Je přesvědčena, že vědomá žena, která uznává a miluje sebe samu, je tím skutečným darem pro svět.

www.bouzkova.cz