Konference EMCC Czech

První mezinárodní konference EMCC o koučování a mentorování ve firmách proběhne 14.října v Praze, v Konferenčním centru U Hájků, Na Poříčí 42, Praha 1.                                                                                                                                                                      Profesionálové z Dánska a Velké Británie a zástupci tuzemských organizací budou hovořit
o tom, jak efektivně navrhovat, organizovat a řídit koučování a mentorování. Hlavním
záměrem je reflexe praxe českých firem a diskuse o možných přínosech a úskalích
koučování a mentorování s majiteli, vedením společností, vedoucími pracovníky a
personalisty, v jejichž kompetenci je rozhodovat o strategii rozvoje zaměstnanců i firem
jako celku. Konferenci pořádá české zastoupení EMCC – Europena Mentoring & Coaching
Council – Evropské rady pro mentorování a koučování.

www.emcckonference.cz